Aktuality/ Novinky

,,Cieľom aktivít je podporiť deti a mládež zo zraniteľných rodín a zlepšiť ich osobný rozvoj a poskytnúť im možnosť naučiť sa zručnosti zvyšujúce ich šance uspieť v spoločnosti.“

Aktivita 1: Rozvoj telesných a duševných schopností

Aktivita 2: Zvýšenie vyhliadok na zamestnanie

Aktivita 3: Zlepšenie infraštruktúry s mládežou na úrovni obce

Aktivita 4: Ak tak ma neoklameš, mám svoj názor

Aktivita 5: Chcem doštudovať