Zvýšenie vyhliadok na zamestnanie

Pomôžme mládeži sa správne rozhodnúť pre budúce povolanie.

Ukážme im cyklus zaujímavých inovatívnych workshopov ,,Kúzelná fyzika v našej knižnici“ a zvýšme ich záujem o technické študijné odbory.

,,Lepšie raz vidieť ako 100x počuť“ si bude možné overiť počas reťaze exkurzií, ktoré sú pripravené pre mládež.

Kúzelná fyzika
Lepšie raz vidieť ako 100x počuť
Veľtrh vysokých škôl Bratislava
Steelpark
Vzdelávacie centrum ATLANTIS