Odkazy na národné webové sídla

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku

www.norwaygrants.sk