Chcem doštudovať

V rámci projektu ,, Jednota v rozmanitosti“ prebiehajú aktivity zamerané na prevenciu predčasného ukončenia školskej dochádzky.

V lete 2022 je pripravená ,,Letná škola pre deti“, v ktorej sa bude vzdelávať zážitkovým učením.

Pre pedagógov a pracovníkov komunitného centra je zorganizovaný workshop plný akčného učenia a inovácií. Mentor vzdelávania je partner projektu Newschool Nórsko. 

Nauč ma, ako mám učiť (1 workshop)

Nauč ma ako mám učiť (2 workshop)