Zlepšenie infraštruktúry pre prácu s mládežou na úrovni obce

Čo nás čaká?

V novembri 2022 sa ukončia stavebné práce na obnove kultúrneho domu v obci Prakovce. Slávnostné otvorenie sa uskutoční v rámci Vianočnej akadémie 2022.

Tešíme sa na stretnutie v priestoroch novovzniknutého Multifunkčného centra (MUC), ktorého priestory budú aktívne využívať deti a mládež.

Rekonštrukcia Multifunkčného centra pre deti a mládež v obci Prakovce

Otvorenie Multifunkčného centra pre deti a mládež v obci Prakovce

Na začiatku všetkého bola myšlienka, ktorá sa päť rokov stávala skutočnosťou. Budova závodného klubu ROH roky chátrala. Vďaka Nórskemu grantovému programu sme boli schopní vrátiť tejto budove bývalý lesk a vznešenosť. 15.03.2024 sme za prítomnosti našich hostí otvorili budovu Multifunkčného centra pre deti a mládež v obci Prakovce.

Pásku slávnostne prestrihli starosta obce Róbert Weisz, poslanec NR SR Viliam Zahorčák a projektová manažérka Zuzana Antalová.

Otvorenia centra sa zúčastnili aj poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Roth Neveďalová, prednosta Okresného úradu v Gelnici Anton Bašniar, bývalý starosta obce Pavol Lukáš a partneri projektu – obec Mníšek nad Hnilcom, Gymnázium Gelnica a ZŠ s MŠ Prakovce.

Otvorenie centra nám spríjemnili Ľudová hudba Prakovčan spoločne so speváčkami z DFSS Kloptaň pod vedením Zuzany Koscelanskej.

V centre budeme organizovať workshopy, kultúrne podujatia, vzdelávacie aktivity a mnoho ďalšieho, čo pomôže mládeži v ich osobnom raste a rozvoji.