Zlepšenie infraštruktúry pre prácu s mládežou na úrovni obce

Čo nás čaká?

V novembri 2022 sa ukončia stavebné práce na obnove kultúrneho domu v obci Prakovce. Slávnostné otvorenie sa uskutoční v rámci Vianočnej akadémie 2022.

Tešíme sa na stretnutie v priestoroch novovzniknutého Multifunkčného centra (MUC), ktorého priestory budú aktívne využívať deti a mládež.