Aj tak ma neoklameš, mám svoj názor

V rámci projektu ,,Jednota v rozmanitosti“ sa od marca 2022 do decembra 2022 uskutočnia besedy a praktické workshopy zamerané na antidiskriminačné vzdelávanie minority a majority v komunite,

 v priestoroch Zš s Mš Prakovce a Zš Mníšek nad Hnilcom,

ktorými chceme pomáhať formovať zdravé, bohaté a spoločenské vzťahy v spoločnosti.

4.1 KOMUNIKOVAŤ – dávať na vedomie – byť porozumený

4.2 KOMUNIKOVAŤ – dávať na vedomie – byť porozumený
4.3 KOMUNIKOVAŤ – dávať na vedomie – byť porozumený
4. 4 Veľkosť a dôstojnosť ľudskej osoby, úcta k človeku
4.5 Ja som… /inerkultúrna výchova v obrazoch, uvedomenie si vlastného JA/
4.6 Ty si …
4. 7 Môj vzor – moje vzory
4.8  DOMOV
4.9 MY TO UŽ VIEME A ČO TY?