Otváracia konferencia „Multifunkčného mládežníckeho centra“


Tejto výnimočnej chvíli – slávnostnému otvoreniu centra, predchádzalo mnoho
a mnoho práce, o ktorej vedie tí, ktorí sa na riadení projektu podieľali.
Našim hlavným zámerom  projektu bolo zlepšiť prístup detí a mládeže zo zraniteľných
skupín k širšiemu okruhu mimoškolských činností, zlepšiť tak ich osobný rozvoj a poskytnúť
im možnosť naučiť sa zručnosti zvyšujúce ich šance uspieť v spoločnosti. 
Spoločnými silami sa nám podarilo naplniť ušľachtilé ciele projektu Jednota rozmanitosti
a dnes sme jednotní v rozmanitosti, lebo taký názov nesie aj  náš projekt.
Naše multifunkčné centrum pre deti a mládež, ktoré sme slávnostne otvorili 15.3.2024
bude slúžiť svojmu účelu – poskytnúť deťom priestor na všestranný rozvoj detí a mladých
ľudí.