Rozvoj telesných a duševných schopností

Podporme zdravý duševný a telesný rozvoj detí a mládeže regiónu aktivitami, ktoré prebiehajú od októbra 2021 do apríla 2023.

Čo zažijeme?

Rozvoj ducha – umelecké a kultúrne vzdelávanie cez zaujímavé workshopy a zážitkové vzdelávanie „U nás je to takto“  (Medzinárodný deň Rómov), Príbeh vody, Živá učebňa.

Rozvoj tela – šport pre všetkých  vďaka zmysluplnému tráveniu voľného času v rámci Športovej akadémie, Volejbalového turnaja, Pohára školy vo vybíjanej žiakov a Turnaja v malom futbale na Multifunkčnom ihrisku v obci Mníšek nad Hnilcom. Prispeje k tomu i podnetný workshop olympijský šport Sánkovanie.

Tešíme sa!

,, U nás je to takto“ / „It’s like this with us“
Zažime pocity víťazov / We will experience the feelings of the winners