Otváracia konferencia

Obec Prakovce ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku z Nórskeho grantu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu ,,Miestny rozvoj, a inklúzia“ spečatil svoju spoluprácu v rámci projektu LDI01008 ,,Jednota v rozmanitosti“ – ,,Unity through Diversity“ s partnermi  Gymnázium  Gelnica (SR), Obec Mníšek nad Hnilcom (SR) a  New School (Nórsko) na otváracej konferencii, ktorá sa uskutočnila 26.10.2021 na OcÚ Prakovce.