Poďakovanie za podporu

,, Jednota v rozmanitosti “

získala grant z Nórska v sume 773 184 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 115 978 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Cieľom projektu je zlepšiť prístup detí a mládeže zo zraniteľných skupín k širšiemu okruhu mimoškolských činností, zlepšiť tak ich

osobný rozvoj a poskytnúť im možnosť naučiť sa zručnosti zvyšujúce ich šance uspieť v spoločnosti.