Je dôležité sa rešpektovať?

Mimoškolský workshop „U nás je to takto“ (Medzinárodný deň Rómov) sa  realizoval v priestoroch Zš Mníšek nad Hnilcom,  5.4.2022.

Zameral sa na zvýšenie povedomia o kultúre Rómov a prevenciu diskriminácie. Upozornil i na problémy detí a mládeže zo znevýhodneného prostredia. Upevňujme vzájomnú toleranciu, rešpekt a spolupatričnosti v komunite i mimo nej a stane sa svet krajší.