Letná škola pre deti

V auguste 2022 je pripravená ,,Letná škola pre deti“, ktorá bude vzdelávať zážitkovým učením, zameraná na tradície, ponúkajúca pohybové aktivity, hry a tvorivé projekty.