Letná škola

Aktivity letnej školy, ktorá sa uskutočňuje v dňoch 15. až 26. augusta sú zamerané na formálne vzdelávanie, ktoré je postavené na pripomínaní si tradícii nášho regiónu. Letná škola ponúka návrat k tradíciám, cez ktoré deti získavajú zručnosti a techniky rozvíjajúce ich osobnostný rozvoj.

Program letnej školy v prvom týždni ponúka nácvik piesni a tancov a poznávanie histórie nášho regiónu. V rámci prírodovednej vychádzky deti poznávali dreviny a kríky. Ich využitie si deti pripomenuli výrobou jednoduchej píšťalky.

Súčasťou aktivít je aj ukážka výroby tradičných krojov. Samotné deti si mali možnosť výrobu takéhoto kroja vyskúšať, čoho výsledkom boli vlastnoručne vytvorené krojované bábiky. Chlapci sa v prvých dňoch zdokonaľovali v zručnostiach pri práci s drevom. Svoje znalosti z matematiky a geometrie aplikovali pri výrobe jednoduchých tkáčskych rámikov, ktoré sa stanú v nasledujúcich dňoch aj nástrojov na výrobu tkaných výrobkov. Pod vedením učiteľov sa deti venujú aj formálnemu vzdelávaniu s využitím hravých foriem a tvorivých činností.  

 Prvý týždeň letnej školy zakončíme poznávaním histórie obce a strojárstva a hutníctva v priestoroch knižnice.