Aj tak ma neoklameš, mám svoj názor

Komunikovať – dávať na vedomie – byť porozumený

Áno vždy znamená áno?!

Na svete je 192 štátov podľa Organizácie spojených národov (OSN).

Vieme komunikovať a sme vždy porozumení?

Dôležité je si uvedomiť kultúrnu rozmanitosť jednotlivých národov a medzikultúrnu komunikáciu.

Dňa 16.3.2022, žiaci 2. stupňa Zš s Mš v Prakovciach a Zš Mníšek nad Hnilcom  zorganizovali workshop, ktorého zámerom bolo si uvedomiť silu verbálnej a neverbálnej komunikácie  … veď nemusíme byť vždy pochopení.